-


Superhrubá, hrubá a čistá mzda

01.09. 2013 • Tipy a rady

Každý z nás by měl znát některé základní pojmy z finančního světa a měl by mít přehled a umět se orientovat v tom, jak fungují. Nyní máme na mysli pojmy jako např. hrubá, super hrubá nebo čistá mzda, neboť zde se jedná o finanční ohodnocení naší práce, tedy plat. Navíc, je-li vašim snem stát se podnikatelem a tím pádem také zaměstnávat další lidi, je nezbytně nutné, abyste znalosti v této oblasti měli. Suma, kterou vás zaměstnanec totiž dostane ve finále na svůj účet je totiž mnohem nižší, než částka, kterou státu odvádíte za danou osobu vy jako zaměstnavatel. A proto je nutné tuto problematiku ovládat.

Mzdový náklad zaměstnavatele

Termín super hrubá mzda není nijak zakotven v právu, proto ani toto označení není zcela správné. Název „mzdový náklad zaměstnavatele“ je výstižným označením, ze kterého si můžeme odvodit, o co vlastně jde. Zmiňovaný pojem super hrubá mzda vznikl v souvislosti s reformou veřejných financí, kdy byla snaha tímto názvem vyjádřit nový metodický postup při výpočtu daně. Přesněji řečeno při „výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“. V praxi si tuto super hrubou mzdu můžeme představit jako mzdu hrubou, kterou navýšíme o sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel povinně za daného zaměstnance. V číslech činí toto sociální pojištění 26% a zdravotní pojištění 9% z hrubé mzdy zaměstnance. Ze stejné sumy, tedy super hrubé mzdy je následně vypočítán také daňový základ.

Hrubá mzda

Nyní si přiblížíme pojem „hrubá mzda“. Ta představuje podstatě celkovou finanční odměnu zaměstnance za práci. Tato částka je ještě před zdaněním a jinými povinnými odpočty. V případě, že budete podepisovat pracovní smlouvu, na vašem platovém výměru se s největší pravděpodobností objeví částka právě této hrubé mzdy, proto buďte obezřetní. I v situaci, kdy se vás případný potencionální zaměstnavatel zeptá na vaši představu o mzdě, měli byste si ujasnit, zda se bavíte o mzdě hrubé, nebo čisté, abyste následně nebyli nemile překvapeni.

Čistá mzda

Nyní se dostáváme od hrubé mzdy k částce čisté mzdy. Zde se jedná již přímo o sumu, která je reálně zaměstnanci vyplacena za jeho práci. Tato částka je již ponížena o odvody zdravotního a sociálního pojištění a o daň z příjmu.

Mzda – z čeho se skládá

Mzda každého zaměstnance je tvořena několika složkami a každý z nás by měl mít o nich přehled. Jedná se především o pevnou složku, kterou představuje paušální výše vaší mzdy. Dále pak následuje složka pohyblivá, kterou tvoří nejrůznější odměny, prémie, osobní ohodnocení nebo příplatky. Tyto pojmy rozhodně nejsou totožné, jako by se vám mohlo na první pohled zdát. Např. příplatky jsou povinné pro každého zaměstnavatele, jsou to dávky, které musí vyplácet za přesčasy nebo odpracované hodiny v době státních svátků. Stejně tak je povinný příplatek za práci „ve ztíženém pracovním prostředí“, jednoduše řečeno v prostředí se zhoršenými podmínkami. Osobní ohodnocení je vždy individuální a jedná se dlouhodobé ohodnocení osobních kvalit a hodnot daného pracovníka. Výše této kompenzace záleží čistě na zaměstnavateli. Částky navíc ve formě prémií mají především motivační charakter a měly by vést zaměstnance k lepším výkonům. Jsou dány vždy v procentech. Odměna je jednorázovým ohodnocením, které bývá opět individuální. Další složku mohou pak tvořit např. i dávky nemocenské, jsou-li vypláceny.

Druhy mezd

Mimo jiné bychom také měli vědět, že existuje několik druhů mezd. Jmenovat můžeme časovanou, úkolovou nebo podílovou. První uváděná, tedy mzda časovaná je přímo úměrná tomu, kolik hodin daný zaměstnanec odpracuje. Na jiném principu funguje mzda úkolová, kde je přesně daná částka za jednotku a rozhodující je, kolik těchto jednotek zaměstnanec vykonal. Se mzdou podílovou se setkáme především v obchodní sféře, neboť je víceméně závislá na celkovém obratu společnosti či firmy. Velmi často se však můžeme setkat i se směsí více druhů mezd, zvlášť máme-li dlouhodobý pracovní poměr. Taková mzda je pak nazývána „kombinovaná“.

V případě, že se budete chtít dozvědět další podrobnosti a informace z této oblasti, zaměřte se vždy na jeden konkrétní případ, tedy nejspíš ten váš a využijte možností odborné literatury a internetu. Vždy však dbejte na aktuálnost zdrojů, ze kterých čerpáte, neboť co se týče mezd, k legislativě kolem nich dochází často k novelizaci a jejich podoba se mění.

Věřím, že tento článek rozšířil vaše obzory v této oblasti.


sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články
Oblíbené články
Články
Tipy na další weby
  • Doporučujeme navštívit finanční magazín GoldMag.cz, který vám poradí s osobními financemi a s tipy na půjčky.
  • Hledáte inzerci půjček? Vyzkoušejte trh půjček na Daki.cz, kde jsou stovky nabídek a poptávek peněz.
  • Vema je komplexní HR systém vhodný pro malé i velké firmy.
  • Chcete si zjednodušit řízení projektů? Vyzkoušejte CRM systém eWay-CRM.
Kontakt a reklama